Doporučené postupy

+ -

Nezařazené příchody

V pohledu nezařazené příchody je každý den vidět, jestli se na terminálu načítaly neznámé karty.
Jedná se o kartičky, které nejsou ze systému ConVision. Například OpenCard, ISIC a podobně. Pracovníci často mají kartičku v peněžence pohromadě s ostatními kartami. Když se dotknou čtečky celou peněženkou, čtečka náhodně zachytí signál některé karty a načte ji. Pak vzniknou tyto „nezařazené příchody“.
Systém zobrazuje na displeji terminálu jméno načtené osoby. Když se jméno nezobrazí, zpravidla to znamená, že systém ConVision kartičku nezná. Bylo by dobré, kdyby si pracovníci na jméno na displeji počkali, nebo ještě lépe, kdyby kartičku vyjmuli z peněženky a pak se načipovali.

Návštěvní kartičky

  1. Používání návštěvních kartiček je doporučeno velmi omezeně. Zbytečně administrativně zatěžuje organizaci.
  2. Návštěvní kartička by měla být přidělována denně. Do sešitu se zapíše, komu je zapůjčena, a potom se vydá. Po ukončení návštěvy musí být kartička vrácena a opět musí být zapsáno, že byla vrácena, a kdy pracovník (návštěvník) opustil stavbu.
  3. Kartička je zapůjčena většinou u vstupu na stavbu po poučení, jak se má návštěvník na stavbě chovat.
  4. Vícedenní zapůjčení kartičky je nepřípustné z důvodů možnosti přenosu na jiného pracovníka bez vědomí organizace /stavby/. Vícedenním zapůjčením kartičky se organizace vystavuje nebezpečí, že se jí nepodaří vyvinit se z chyby při případném úrazu.
  5. Systém ConVision hlídá organizaci (dává jí informaci) o překračování odpracovaných hodin za den, či odpracovaných dnů za měsíc jednotlivých pracovníků podle podmínek Zákoníku práce. V případě používání návštěvních kartiček místo „Osobních kartiček“ je toto hlídání nemožné a systém návštěvní kartičky z hlídání hodin vylučuje.
  6. Nahlašování jmen, profesí a názvů firem pracovníků, která budou uvedana na kartičkách, je nejvhodnější získávat v okamžiku podpisu smlouvy, kdy subdodavatel, jako součást smlouvy přikládá seznam pracovníků, kteří budou na stavbě pracovat. Při doplňování novými pracovníky se postupuje obdobně.

Vypínání terminálů na noc

  1. Terminály se na noc nevypínají. Ideálním způsobem provozu terminálů je nechat je trvale zapnuté a zapojené v napájení.
  2. V noci probíhá aktualizace systému, synchronizace času a nahrávání nových pracovníků. V případě, že je terminál na noc vypnutý, tyto akce neproběhnou, a druhý den může být pracovník nepovolen. Když terminál vypnete v 18:00 hodin je o půlnoci nefunkční. Sice svítí displej – ale ten má svou další baterii. Data se nepřenášejí.
  3. Záložní baterie vydrží zhruba 6 hodin. Potom se vybije. Když je každý den plně vyčerpána a ráno znouvu dobita, dochází k jejímu rychlému opotřebení. Představte si baterii vašeho auta, kterou každý den zcela vybijete a ráno nabijete. Přikaždodenním vybíjení moc dlouho nevydrží.