ConVision - mobilní systém

Použití mobilního telefonu

Mobilní telefon může sloužit ke sběru docházkových dat. Jedná se o levnou variantu pro malé stavby do 30 pracovníků.
Pro větší stavby mohou telefony sloužit jako doplněk ke všem ostatním typům terminálů.
Sběr docházkových dat Kontrola ukázněnosti pracovníků Seznam pracovníků na stavbě
Mobilní telefon zastupuje funkci terminálu. Pracovníci se čipují docházkovými kartičkami u mistra na mobilním telefonu. Použitelné jen na menších stavbách, kde mistr stihne načipovat celou partu.
Na telefonu oprávněné osoby je nainstalována aplikace pro čtení čipových karet pracovníků. Po načtení pracovníků odešle mistr data v telefonu na centrálu. S odesláním dat je možné vyčkat až na příchod na pokrytí wifi signálem, nebo použít datový tarif libovolného operátora.
Pracovník kontroly BOZ, mistr, nebo stavbyvedoucí mohou přímo na stavbě zkontrolovat individuální docházku. Načtením karty zaměstnance mohou zjistit, zda daný pracovník prošel přes vrátnici. Mobilní aplikace v telefonu umožňuje jedním kliknutím zobrazit seznam aktuálně přihlášených pracovníků na stavbě.